۱۳۹۱ اسفند ۲, چهارشنبه

سال انتخابات و سناریوی تکراری وزارت اطلاعات؛ حسین ترکاشوند

با دستگیری و بازداشت دسته جمعی روزنامه نگاران و شنیدن اتهامشان، ناخودآگاه با خود اندیشیدم که چه شباهتی دارد این سال انتخابات ریاست جمهوری با ۴ سال پیش، همین ایام. ۴ سال پیش، وزارت اطلاعات با دستگیری دسته جمعی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و فعالان انجمن اسلامی دانشجویان، سناریوی سرکوب نیروهای منتقد و مخالف نظام را کلید زد.

شاید هیچ یک از نیروهای سیاسی، در آن مقطع، تصور نمی کرد که در سال انتخابات ریاست جمهوری که همگان انتظار باز شدن فضای سیاسی را دارند- و صد البته که این فضای باز به نوعی در ٢ ماه پایانی پیش از انتخابات به وجود آمد- چنین برخورد سهمگینی با دانشجویان شود و به طور دسته جمعی بازداشت شوند. امسال نیز، در سال انتخابات ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات با دستگیری گسترده روزنامه نگاران، قصد سرکوب نیروهای آگاه و آگاهی بخش را دارد، کسانی که جرمشان حمایت از جریان آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی به مردم است.

شباهت ها اما فراتر می رود. ۴ سال پیش، بهانه ی بازداشت ما -تصمیم گیرندگان و مسئولین سایت غیر قانونی و ضد انقلاب خبرنامه امیرکبیر- اطلاع رسانی در سایت خبرنامه امیرکبیر بود. خبرنامه امیرکبیر که به راستی مهم ترین وب سایت دانشجویی آن دوره بود، تبدیل به پایگاهی برای فریاد زدن ظلم و جور شده بود و از حقوق مردمان در برابر حاکمان استبداد دفاع می کرد، مردمانی فارغ از عقاید و هویت شان. خبرنامه امیرکبیر به راستی یکی از سر سخت ترین مدافعان جریان آزاد اطلاعات و مبارزه با سانسور بود. امسال نیز، وزارت اطلاعات، چه مضحک بار دیگر سعی می کند با نادیان آگاهی بخشی به جامعه استبداد زده ایران که به شدت از فقر اطلاع رسانی رنج می برد، برخوردی سهمگین کند تا دیگر کسی در این دیار به فکر خبر رسانی و رسوا کردن آلودگان به انواع فسادهای مالی، دولتی و سیاسی نیفتد، اما زهی تصور باطل. زهی خیال محال.

باری، از این شباهت هم بگذریم، با طرح اتهامات روزنامه نگاران بازداشت شده توسط بیانیه های ضعیف وزارت اطلاعات، جای شک و شبهه باقی نمی ماند که روش برخورد با منتقدین همان روش نخ نما شده و پوسیده ی پیشین است. ۴ سال پیش بازجویان وزارت اطلاعات در اتاق های بازجویی بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین، با توسل به انواع روش ها، با طرح اتهاماتی دور از ذهن، در تکاپو بودند تا نیروی منتقد دانشجویی را خرد کرده و نابود سازند. اتهام مان، ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بود. اتهامی که هنگامی که بازجویان با تحکم و خشم به من اعلام کردند ناخودآگاه به خنده افتادم و کتک ها از سر گرفته شد. اما با تمام وجود حس می کردم گویی بازجویان، همزمان، قصد خشم و شوخی دارند. بازجویان اصرار داشتند که تو به واسطه ی اینکه از مجاهدین خلق “خط” می گرفتی، برای مدیریت سایت انتخاب شدی. آنقدر این اتهام از ذهن من دور بود که تا چندین روز پاسخم در اتاق های بازجویی فقط سکوت بود. هر چه به روز انتخابات نزدیک تر می شدیم، فشارها بیشتر می شد، کتک ها طولانی تر و مدت بازجویی ها دراز تر. اما تمام خشم بازجویان از این بود که دانشجویان، در برابر این اتهام مضحک، تمام قد ایستاده بودند.

این روزها، اوین، روزنامه نگارانی را در خود دارد که با تمام وجود از طرح اتهام واهی و پوچِ داشتن ارتباط با دولت انگلیس، در خلوت های انفرادی، عمیقا متعجب و شگفت زده اند. با خود می اندیشند که نظام مقدس اسلامی با این همه ادعا و شعار، این همه تبلیغات و هزینه، این حجم عظیم خرج پول ملت در راستای بازنمایی قدرت پوشالی اش، به چه فلاکتی افتاده که ناچار است به همه، با زور دروغ و تبلیغات دروغین، جوانان این خاک را متهم به اتهامات بی ریشه و اساس کند.

این روزها، بازجویان سخت در تکاپو هستند تا به مافوق های شان نشان بدهند که کدام یک در سرکوب انسانیت پیشتراند، سخت تلاش می کنند تا با توسل به هر روشی روزنامه نگارانمان را مرعوب خود کنند اما کیست که نداند که پس از رسوایی سال ۸۸، روزنامه نگاران آزاد اندیش که جزو باهوش ترین قشرهای جامعه هستند، فریب روش های پوسیده ی وزارت اطلاعات را نخواهند خورد و سرفراز و پر امید این سناریو را نیز رسوا خواهند کرد. مردم نیز با تجربه ی گران سنگ دادگاه های استالینی پس از اتفاقات سال ۸۸، دست وزارت اطلاعات را خوانده اند، “نمی توان به همه، برای همیشه دروغ گفت”.

خلع اختيار دانشگاه‌ها با سياست تمركز‌گرای وزارت علوم؛ سعيد معيدفر*

سياست تمركز‌گراي وزارت علوم، سياستي نيست كه چندان بتوان ازآن دفاع كرد و با آن موافق بود، چرا كه اساسا دانشگاه‌ها براي بازتوليد فعاليت‌هاي علمي‌شان بايد به دست خود دانشگاهيان اداره شوند.

مطمئنا خود دانشگاهيان در گروه‌هاي علمي و آموزشي دانشگاه تا حدود زيادي بهتر از دولت و كساني كه مرتب در رفت و آمد و تغيير هستند، مي‌توانند براي احياي تركيب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و به طور كلي پيشرفت و بهبود وضعيت دانشگاه‌ها اقدام كنند. اين يك واقعيت است كه دولت‌ها دايم در رفت و آمدند و سياست باثباتي در اين زمينه وجود ندارد. خصوصا دولت فعلي كه دائم مهره‌ها و وزير و معاونانش جابه‌جا مي‌شوند. اما دانشگاه‌ها و مراكز علمي نبايد درگير اين رفت و آمدها شوند، چرا كه در وضعيت تغيير و تحولات دايمي، برنامه‌ريزي طولاني مدت براي اموري همچون جذب هيات علمي و حتي تجميع برنامه‌ها و فعاليت‌ها نمي‌توان داشت.

به همين دليل معتقدم مطمئنا اعضاي هيات علمي كه در دانشگاه‌ها فعاليت مي‌كنند، صلاحيت بيشتري براي جذب هيات علمي و تدوين برنامه‌هاي دانشگاه‌ها دارند و تمركزگرايي مانع روند رو به پيشرفت دانشگاه‌ها خواهد بود. اما با وجود اين واقعيت، متاسفانه امروز دانشگاه‌ها از هر جهت در حال خلع اختيار شدن هستند؛ در حال حاضر دانشگاه‌ها هم در پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي، هم در جذب اعضاي هيات علمي و مهم‌تر از آن در تعيين و تدوين محتواي آموزشي و سياست‌هايي همچون تفكيك جنسيتي، كاملا بي‌اختيار شده‌اند. اين تمركزگرايي در دانشگاه به عنوان محلي كه مركز تجمع نخبگان علمي است، چندان روند مناسبي نيست و انحطاط بيشتر اين مركز مهم را در پي خواهد داشت. بنابراين اگر ما قصد داريم دانشگاه‌ها را از حيطه دانشگاه بودن خارج كنيم، اين روند، درهمان جهت است. اما اگر قصد داريم دانشگاه‌ها مركز توليد علم و دانش باشد، اين اقدامات مسلما ضربه‌هاي جبران‌ناپذيري به پيكره علمي دانشگاه‌ها خواهد زد.

نتيجه چنين سياست‌هايي، خالي شدن دانشگاه‌ها از انگيزه است. اين روزها اگر سري به دانشگاه‌ها بزنيد فضاي بي‌انگيزگي و رخوت را مي‌بينيد؛ فضايي كه نتيجه سياست‌هاي تمركز گرا و كم شدن استقلال دانشگاه‌ها، گروه‌هاي آموزشي و دانشجويان است. از طرف ديگر تمركزگرايي در وزارت علوم به مانند تمركزگرايي در هر نهاد ديگري، فساد بيشتر را به دنبال خواهد داشت؛ با اين روند متمركز اگر اشكالي در بدنه وزارت علوم و دانشگاه‌ها باشد، كسي نمي‌تواند سخن بگويد و شاهد رشد رويه‌هاي ناسالم در دانشگاه‌ها خواهيم بود. همچنين با انتخاب متمركز هيات علمي در وزارت علوم و خارج از معيارها و نيازهاي واقعي دانشگاه‌ها، اعضايي كه استخدام مي‌شوند، مخاطب‌شان، دانشجو، كارمند و هيات علمي نخواهد بود بلكه نهايتا بايد به مراجع و نهادهاي ديگر پاسخ دهند، كه اين خود زمينه فساد و كاهش بهره‌وري را به دنبال دارد. به طور كلي در حال حاضر با سياست‌هاي فعلي، كار دانشگاه‌ها صرفا توليد مدرك شده است.

*عضو هيات علمي دانشگاه تهران

انتقاد از سیاست های حاکمیت در جلسه بحث دانشجویی در شهرکرد

کرسی آزاد اندیشی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش دانشجونیوز، شامگاه دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۱ کرسی آزاد اندیشی دانشجویان دانشگاه شهرکرد با موضوع بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی بخشی راجع به مسائل روز کشور و تحولات منطقه با استقبال پرشور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.

یکی از دانشجویان این دانشگاه در گفتگو با سایت دانشجو نیوز درباره محتوای این جلسه گفت:

"دانشجویان شرکت کننده در دو گروه موافق و مخالف شرکت کرده بودند. شروع برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن همراه بود و نکته ی قابل توجه پخش نشدن سرود ملی در این مراسم بود که اعتراض دانشجویان بسیجی را به دنبال داشت.

یکی از اعضای گروه مخالف به بحث در باره ی مشکلات معیشتی مردم ایران پرداخت و از اعمال فشار ماموران امنیتی بر فعالان سیاسی، خبرنگاران و وکلای زندانی انتقاد کرد. وی در ادامه با بیان افتخارات ایران در زمینه های مختلف صحبت مسئولین در راستای از بین بردن این افتخارات در صورت برقراری ارتباط با آمریکا را نقد کرد.

در حالیکه گروه موافق به خروج از موضوع گروه مخالف اشاره کردند، خود در ادامه به تمجید از آقای خامنه ای پرداختند که این صحبت ها اعتراض گروه مخالف مبنی بر خروج از بحث گروه موافق را به دنبال داشت.

در همین حال عده ای از دانشجویان عضو تشکل های هم سوی دانشگاه شعار هایی از قبیل “مرگ بر ضد ولایت فقیه” و “مرگ بر آمریکا” سر دادند.

بعد از این اتفاق یکی از اعضای گروه موافق که به شدت عصبی شده بود با اشاره به دختران دانشجوی شرکت کننده در مراسم گفت: همین خانوم های بدحجاب کافر ممکن است که در صورت وقوع جنگ بین ایران و آمریکا از ما عملکرد بهتری داشته باشند.

این قسمت از صحبت های گروه موافق اعتراض شدید دانشجویان حاضر در جلسه را به دنبال داشت.

در ادامه یکی دیگر از اعضای گروه مخالف با ارائه آمار و ارقام از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران، اوضاع کشور را نامساعد خواند.

وی با اشاره به این موضع که کشور های همچون مصر و لیبی انقلاب خود را از انقلاب جمهوری اسلامی ایران جدا کرده اند افزود: موضوع صادر کردن انقلاب اسلامی و رخ دادن بهار عربی به تبعیت از انقلاب جمهوری اسلامی ایران توهمی بیش نیست.

در همین حال باز هم بسیجیان حاضر در جلسه شعار هایی از قبیل “مرگ بر ضد ولایت فقیه” و “مرگ بر آمریکا” سر دادند.

در ادامه یکی از اعضای گروه موافق با توهین به افراد شرکت کننده در سالن خطاب به اعضای گروه مخالف گفت: شما برای تشویق شدن به این مراسم آمده اید و شما کافرید.

پس از آن و در وقت پایانی گروه مخالف به نحوه ی برگزاری کرسی ها انتقاد کردند که به دنبال آن یکی از اعضای گروه موافق با قطع کردن صحبت آن ها سعی در ایجاد اختلال در وقت باقی مانده ی گروه مخالف کرد.

در پایان گروه مخالف با آرزوی سلامتی و کسب آگاهی برای دانشجویان این کرسی را به پایان رساند."

همچنین سایت خبرنامه شهرکرد گزارش داده است که پس از اتمام مراسم، دانشجویان در بیرون از سالن شروع به خواندن سرود ” ای ایران، ای مرز پرگهر” کردند که با اعتراض شدید مسئول نهاد رهبری دانشگاه مواجه شدند.

همچنین یکی دیگر از اعضای دفتر نهاد رهبری این دانشگاه با ابراز رضایت از نحوه ی برگزاری کرسی به نحوه ی عملکرد گروه موافق اعتراض کرد. وی افزود: گروه موافق به شدت ضعیف ظاهر شدند که این نشانگر ضعف مطالعاتی و استدلالیه آن ها بود.

ممانعت دادستان از صدور مجوز اعزام پزشکی برای مهدی خدایی، فعال دانشجویی

دادستان تهران مجوز اعزام درمانی مهدی خدایی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین را صادر نمی کند.

سایت کلمه گزازش داده است که با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی زندانی سیاسی و اخذ نوبت دندانپزشکی توسط خانواده اش، دادستان تهران هنوز مجوز اعزام این زندانی سیاسی را صادر نکرد.

بیش از ۳ ماه از تایید پزشکی قانونی مبنی بر معالجه مهدی خدایی توسط دندانپزشک خارج از زندان می گذرد و این زندانی سیاسی همچنان از ناحیه دندان در رنج است.

مهدی خدایی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهرری و فعال حقوق بشر برای اولین بار در تیرماه سال ۸۷ از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده و مدت ۳۸ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد، برای این پرونده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم ۴ سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات دریافت کرده است.

وی هم چنین در ۱۱ اسفند سال ۸۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد و بیش از۱۰ ماه را در بند ۲ الف زندان اوین سپری کرد. دادگاه او در ۳۱ مرداد ۸۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و به اتهامات عضویت و فعالیت در تشکیلات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با هدف اخلال در امنیت کشور و فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۷ سال حبس تعزیری او را تایید کرده است.

این فعال دانشجویی دربند در دو دادگاه جداگانه طی سال های ۸۷ و ۸۸ در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شبنم مددزاده، چهارمین سالگرد بازداشت و محروم از مرخصی

چهار سال از بازداشت شبنم مددزاده، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، گذشت. این در حالی است که وی دوران محکومیت خود را بدون هیچ گونه استفاده از حق مرخصی گذرانده است.

به گزارش دانشجونیوز، شبنم مددزاده، فعال دانشجویی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، در اول اسفند ماه ۱۳۸۷ به همراه برادرش بازداشت شد.

بازداشت وی در پی تجمع های گسترده صنفی در دانشگاه تربیت معلم و اعتراض های دانشجویی صورت گرفت.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی مقیسه، در ۲۰ بهمن ۸۸ این فعال دانشجویی را به اتهام «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان با تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج محکوم کرد.

در ۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۹ این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

انتقال شبنم مددزاده همراه با تنی چند از زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین، در اردیبهشت ماه سال ۹۰، اعتراض نهادهای حقوق بشری و فعالین سیاسی را در پی داشت. پس از اعتراض های گسترده، این زندانیان به زندان اوین منتقل شدند.

شبنم مدد زاده، دانشجوی محروم از تحصیل، هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین بدون حتی یک روز مرخصی می گذراند. وی تا کنون چهار سال از محکومیت پنج ساله خود را در زندان گذرانده است.

بازداشت رویین عطوفت از فعالان فرهنگی در تهران


روئین عطوفت فعال فرهنگی علاقه مند به دکتر شریعتی با گرایش ملی- مذهبی در تهران بازداشت شد.

به گزارش اخبار رسیده به سایت ملی ـ مذهبی عصر روز جمعه ۲۷ بهمن، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با ورود ناگهانی به جلسه سخنرانی که در منزل آقای رویین عطوفت از فعالان فرهنگی علاقه مند به دکتر شریعتی با گرایش ملی- مذهبی در حال برگزاری بود؛ تمام حاضران در جلسه را مورد بازجویی قرار داده و نهایتا آقای رویین عطوفت را بازداشت کردند.

در حکم دادستانی از منزل شخصی آقای روئین عطوفت به عنوان مخفیگاه یاد شده بود.همچنین ماموران از حاضرین در جلسه و فضای خانه فیلمبرداری کردند. این جلسات سالهاست در منزل آقای رویین عطوفت برگزار می شود و در آن بحثهای مختلف فرهنگی و نظری در حوزه های اندیشه، اجتماع و سیاست توسط صاحب نظران و اندیشمندان ارایه می شود.

بیش از ده نفر مامور مرد و ۲ مامور زن که بیش از سه ساعت به بازجویی از حضار پرداختند، با تفتیش منزل بخشی از کتابها، مدارک و وسایل شخصی اعضای خانواده عطوفت را با خود بردند.

موبایل های همه حاضران نیز توسط ماموران توقیف شد تا بعدا با مراجعه به مرکزی که معرفی خواهند کرد آن را تحویل بگیرند. همه حاضران مجبور شدند فرم مشخصاتی که ماموران به آن ها می دادند را پر کنند و نهایتا گواهی کنند که منزل را سالم ترک کرده اند.

در میان حاضران در جلسه که بیش از ۳۰ نفر بوده اند، دکتر محمد ملکی از فعالان باسابقه ملی ـ مذهبی هم حضور داشته و ظاهرا یکی از بازجوهای سابق ایشان نیز در میان ماموران بوده است.

رویین عطوفت از علاقمندان به تفکردکتر شریعتی است که سالها صادقانه و بی ادعا در راه اعتلای فرهنگ کشور تلاش کرده است. او از علاقمندان به مهندس سحابی، هدی صابر و سایر بزرگان جریان ملی ـ مذهبی است و تلاش فراوانی برای اشاعه اندیشه های دکتر شریعتی و توزیع کتابها و آراء و اندیشه های وی کرده است.

گفتنی است از مدتها قبل حاضران در این جلسات می دانسته اند که ماموران امنیتی هم در جلسه حضور دارند و در یک مورد نیز صدای ضبط شده یکی از خانم های جلسه را در یکی از احضارهایی که داشته برایش پخش کرده اند.

بدین ترتیب معلوم نیست حساسیت ماموران امنیتی روی جلسه ای تا این حد آشکار که حتی صدای سخنرانان و حضار در جلسه نیز در اختیار آنان قرار داشته برای چیست؟

شایان ذکر است در ماه های اخیر جلسات مشابهی نیز در شهرهای دیگر ( مانند قزوین) با ورود ماموران و شناسایی حاضران به تعطیلی کشانده شده است.

هرانا؛ یک فعال دانشجویی در یاسوج به شلاق و جریمه نقدی محکوم شدخبرگزاری هرانا - یک فعال دانشجویی دانشگاه یاسوج از سوی دستگاه قضایی به ۲۰ ضربه شلاق و ۳۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسام الدین قربانی، فعال دانشجویی دانشگاه یاسوج که سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود به ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۳۵۰ هزار توان جریمه نقدی محکوم شد.
حکم صادره پس از چندین جلسه دادگاه و بازپرسی صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.

در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1391عنوان شد
اعتراض به آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه بهمن 1391 به موضوع اذیت و آزار خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دختران میرحسین موسوی و پسر مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 که هم اکنون در حصر خانگی بسر می برند، پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به اینکه حکومت ایران، انعکاس اخبار اعمال خلاف قانون مأموران امنیتی در رسانه ها را نمی پذیرد، نسبت به این مسأله اعتراض کرده است. 
برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. 
خانم عبادی در گزارش بهمن ماه خود با اشاره به بازداشت 17 روزنامه نگار در ایران، آزادی آنان را خواستار شده است. در این گزارش همچنین به اعدام 19 نفر در این ماه اشاره شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه بهمن 1391 شیرین عبادی که در اول اسفند ماه منتشر شده، به شرح زیر است: 
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1391
مقدمه
مردم ایران در بهمن ماه نیز مانند ماه های گذشته، شاهد اذیت و آزار خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی و عقیدتی بودند. در این خصوص می توان به یورش مأموران امنیتی به منازل دو تن از دختران میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی (رقبای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در خرداد ماه 1388) اشاره کرد. مأموران امنیتی در این یورش ها، کامپیوترها و بسیاری از وسایل شخصی آنان را ضبط و هرکدام را ساعت ها تحت بازجویی قرار دادند و در پایان تهدید کردند که در صورت ادامه اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها، بصورت جدی با آنان برخورد خواهد شد. 
همچنین یکی از دختران میرحسین موسوی فاش ساخته است که در اثر فشار مأموران امنیتی، همسرش او را طلاق داده است.
اذیت و آزار خانواده های فعالان سیاسی و مدنی منحصر به موارد فوق نیست و تعداد کثیری از خبرنگارانی که با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران از جمله بی بی سی همکاری دارند نیز از این آزار و اذیت ها در امان نبوده اند. 
حکومت ایران نه تنها صدای هیچ مخالفی را بر نمی تابد و پاسخ منتقدان به وضع موجود را با شدید ترین شکل ممکن می دهد بلکه حتی تحمل نمی کند تا اعمال خلاف قانون مأموران امنیتی در رسانه های ایرانی و بین المللی منعکس شود. از همین رو مأموران امنیتی و دادگاه های انقلاب، مصاحبه با رسانه ها را اقدامی در حد براندازی نظام دانسته و به شدت با آن مقابله می کنند. بنابراین آنان سعی می کنند تا با ایجاد جو ارعاب، شهروندان را ساکت نگه دارند.
علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۱ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه بهمن 1391 
بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی 
الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش 
1) آرش شلتوکی از دراویش گنابادی و سوران دانشور، زانا معینی، داوود قسیمی، محمد کهنه‌پوشی و سامان محمودی، پنج تن از فعالان مدنی و دانشجویی مریوان بازداشت شدند. همچنین طاهر فقیه و چهار تن دیگر از طلاب حامی آیت الله علی محمد دستغیب، روحانی منتقد جکومت ایران بازداشت شدند. 
2) مهدی تاجیک، فعال دانشجویی خود را برای گذراندن دو سال حبس به زندان اوین معرفی کرد. 
3) حکم ۵ سال حبس جمال قادرنژاد- دانشجو- توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. همچنین علی معظمی از دراویش گنابادی به دو سال حبس تعزیری، سعید عابدینی- شهروند آمریکایی ایرانی‌الاصل- به هشت سال حبس و حسام الدین قربانی- فعال دانشجویی- به بیست ضربه شلاق و پرداخت ۳۵۰هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.
4) وضعیت برخی زندانیان سیاسی- عقیدتی همچنان نامناسب گزارش می شود که در این خصوص می توان به فشارهای مضاعف و غیر قانونی به برخی از آنان اشاره کرد: مسئولان زندان از اعزام صالح کهندل و میثاق یزدان‌نژاد به مراکز درمانی خودداری کردند. فیض الله عرب سرخی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران نیز قبل از پایان دوره درمان، به زندان بازگردانده شد. همچنین از اعزام مهدی خزعلی به درمانگاه، با وجودی که وضعیت جسمانی او به دلیل اعتصاب غذای 50 روزه اش خطرناک گزارش شده است، خودداری شد.
5) مسعود پدرام از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی که در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند، به دادسرای اوین احضار و اتهام جدیدی به وی تفهیم و مجددا مورد بازجویی قرار گرفت.
6) مقامات امنیتی اجازه ندادند تا پیکر یحیی صادق وزیری، آخرین وزیر دادگستری دوران پهلوی در مقبره خانوادگی‌اش در سنندج دفن شود. همچنین برگزاری هر مراسمی برای یادبود وی در شهر سنندج ممنوع اعلام شد.
7) ارژنگ داودی، زندانی سیاسی تبعید شده به زندان بندر عباس به سلول انفرادی منتقل شد. 
8) صفایی مقدم، مهدی قمیشی، حسن دادخواه و ایرج زارع، چهار فعال سیاسی به اداره اطلاعات استان خوزستان و شیرودی به حراست دانشگاه شهید چمران اهواز احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.
9) خانواده فعالان سیاسی و مدنی دگراندیش نیز از اذیت و آزار مأموران امنیتی در امان نبودند، از جمله: زهرا موسوی و نرگس موسوی، دو تن از دختران میرحسین موسوی و محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی برای چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و کامپیوترها و وسایل شخصی آنان ضبط شد. همچنین کوکب موسوی، دختر دیگر میرحسین موسوی به دادسرای انقلاب احضار و بازجویی شد. سید حسین شیرازی، فرزند آیت الله سید صادق شیرازی نیز به دادسرای ویژه روحانیت احضار و بازجویی شد. از سوی دیگر پدر، مادر و برادر انور حسین پناهی، زندانی سیاسی به اداره اطلاعات شهر قروه و محمد رستم نژاد، پدر دو جوان کشته شده مهابادی به نام های هوشیار و حسین به اداره اطلاعات مهاباد احضار و بازجویی شدند. همچنین مریم شیرینی از دراویش گنابادی و همسر امیر اسلامی از سوی اداره اطلاعات تهران احضار شد. 
10) پنجمین كنگره حزب "اراده ملت" با دخالت پلیس امنیت نیمه تمام ماند.
11) امیر محمد صومعه مقدم از دانشگاه اخراج شد.
ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران 
1) در این ماه 17 روزنامه نگار بازداشت شدند که چهار تن از آنان پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی، مطهره شفیعی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، صبا آذرپیک، نرگس جودکی، علی دهقان، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی. 
2) روئین عطوفت از فعالان حوزه نشر بازداشت شد. 
3) سایت تابناک مسدود شد.
4) مصیب نعیمی، مدیرمسؤول سابق روزنامه ایران از سوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در ماه بهمن تعداد 19 نفراعدام شده اند: دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از اعدام یک نفر در ملاء عام خبر داد. این مقام قضای اتهام این فرد را قتل عنوان کرد. «یاسر- ک» در کرمان و در ملاء عام و «الف.ب» در شیراز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کردند. «ک.خ»، «ع.ن» و «ع.ح» در قزوین، «ع – م» و «ر-م» در اراک، «الله‌نظر ـ ش»، «رحمت‌الله ـ ش»، «عبدالله ـ ش»، «صالح ـ ح» و«نعمت‌الله ـ ش» در کرمان، «چ.ب.ق» در شاهرود و «محسن. ک» در اصفهان اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام آنان حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. فردی به نام علی در تهران اعدام شد. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را سرقت و قتل عنوان کردند. «ح.ع»، «م.و» و «ی.ف» در شیراز و در ملاء عام اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران از جمله خبرگزاری ایسنا اتهام آنان را تجاوز به پسربچه 14 ساله اعلام کردند. 
2) رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان از محکومیت به اعدام 8 نفر در کرمان خبر داد. این مقام قضایی اتهام این افراد را تهیه و توزیع مواد مخدر اعلام کرد. همچنین «غلامحسین خالدی» محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. جمشید، مرتضی، ابراهیم، فاطمه و مرتضی به اعدام محکوم شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل عنوان کردند. «علی .ش» و کریم به اعدام محکوم شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این فرد را تجاوز به عنف اعلام کردند. حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، بهزاد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام آنان را افساد فی الارض اعلام کردند.
3) دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست یک نفر در این شهر خبر داد. این مقام قضایی اتهام این فرد را سرقت عنوان کرد. 
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی 
1) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. بانک مرکزی ایران پیش‌بینی‌ کرده است که نرخ تورم در سال 1391 به ۳۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته است که مردم امکان پرداخت هزینه در بخش دارو را ندارد. 
2) در خصوص وضعیت کارگران نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱۸۰ نفر از کارگران کارخانه فروآلیاژ ازنا، 53 نفر از نیروی كار مجتمع موقوفه متقین و تمام کارگران شرکت پیمان کاری جهاد نصر بیکار شدند. همچنین ۱۸۰۰ کارگر ساخت پل راه‌آهن فقط برای ۴ ماهه اول حقوق دریافت کرده اند و۸۷ هزار بازنشسته صنعت فولاد کشور سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر شش ماه حقوق معوقۀ 200 کارگر پیمانی و خدماتی اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد و حقوق معوقه پنج هزار کارگر کارخانه گیتی پسند پرداخت نشده است و کارگران بیکار شده «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال، مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
3) شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. همچنین جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، دو فعال کارگری به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند.
4) اضافه کار ۴ ماه معلمان پرداخت نشده است. 
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست 
اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در بهمن ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) باغ اکولوژی نوشهر در معرض تخریب قرار گرفت. همچنین با عبور لوله های انتقال نفت از پارک ملی بمو، خطر تخریب این پارک تشدید شد.
2) مرمت سنگ‌های آرامگاه کورش با سیمان، منجر به رشد گلسنگ‌ها شده است. این گلسنگ ها می‌تواند سنگ را تخریب کند.
خاتمه
در پایان این گزارش ماهانه توجه مقام های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به این نکته جلب می کنم که ایجاد محدودیت برای اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها، حتی رسانه هایی که خارج از ایران فعال هستند، مغایر با ضوابط بین المللی حقوق بشر است. 
همچنین احترام به آزادی بیان ایجاب می کند تا خبرنگارانی که در این ماه با اتهام همکاری با رسانه هایی که خارج از ایران فعال هستند، دستگیر شده اند و نامشان در این گزارش آمده است، فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند.
شیرین عبادی 
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003
اول اسفند 1391
توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی. 
http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=859

رهایی موقت پروانه سرآبادانی از اخراج ؛ برای حمایت از پروانه + فیلم

15402_423684217704897_1694664998_nفعالان در تبعید: پروانه سرآبادانی , ایرانی پناهجویی است که از تعقیب، شکنجه روحی و آزار جنسی توسط جمهوری اسلامی ایران به کشور سوئد پناه آورده است
پروانه شهروندی مسیحی و مدعی است همسرش بر اساس باور به آیین مسیحیت به قتل رسیده است.

بر اساس گزارشات رسیده ؛ دولت سوئد به جای پناهندگی، پروانه را بازداشت کرده، و در نظر داشت که در تاریخ 15 فوریه 2013 پروانه را از کشور سوئد اخراج و تحویل به شکنجه گران جمهوری اسلامی ایران دهد.
صحبتهای خانم سرآبادانی در زمان بازداشت
دیروز اما جمعی از مدافعین حقوق پناهندگی در حمایت از پروانه و برای جلوگیری از دیپورت وی به ایران ؛ دست به تجمعی اعتراضی در مقابل اداره مهاجرت زدند که در ویدئوی زیر می بینید
گفتنی است بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” ؛ حکم بازگشت و دیپورت خانم پروانه سرآبادانی به طور موقت لغو شده ولی نامبرده همچنان در بازداشت به سر می برد

اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،

از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱ بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.

در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور محمد مهدی آخوندزاده معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۶ فوریه، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران در روز دوشنبه ۱۱ مارس بررسی می شود و  سپس بر اساس آن در روزهای پایان اجلاس، قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد. 

از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.

در چهار تا شش اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای اول، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و احیانا هشتم و یازدهم مارس در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند.

وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمول شکنجه، بازداشت های خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق پناهندگان ایرانی 
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق زنان در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران
بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸
(خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی) 

همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود.

اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند


اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.


برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشددر این دوره تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت برای شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. 

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز شنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ (۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۱)  در ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش خاورميانه  ايران با نام 

HRC IRAN  Geneva

و با کد ورودی

2225222012

برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

۱۵ فوریه ۲۰۱۳ (۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر 

۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعهنقض گسترده اخیر حقوق شهروندی روزنامه نگاران و احزاب سیاسی و متهمین

در ایران
ما اخیرا شاهد موج جدیدی از دستگیری ها و اعمال خشونت و نمایش قدرت و نقض حقوق انسانی و شهروندی از سوی حکومت و دستگاه قضایی در ایران بوده ایم. ابتدائا در مورد بازداشت برخی از اعضای حزب ملی گرا و وطن دوست و فرهنگی پان ایرانیست که تمامی سعی و تلاش این حزب مطرح کردن و توسعه و حمایت از مفاهیم ملی و فرهنگی و مفاخر تاریخی و نیز تلاش در جهت همگرایی و تقویت روحیه ملی در جهت پیشبرد اجتماعی و فرهنگی و نهایتا اقتصادی کشور عزیزمان ایران میباشد هستیم. موج دستگیری اعضای این حزب از جمله آقایان مهندس رضا کرمانی و میلاد دهقان و شاهین زینعلی و اوژان اکبری و ... که همگی ظاهرا جهت عیادت از آقای رضا کرمانی و در منزل ایشان در کرج حاضر بودند و نهایتا انتقال آنان به مکان نامعلوم و بازداشت آنان بدون رعایت موازین قانونی و بدون تفهیم اتهام و دلایل آن ظرف 24 ساعت حسب قانون اساسی و نهایتا بازداشت انفرادی آنان و ممنوع الملاقات بودن و نیز عدم امکان استفاده از وکیل مدافع، همگی نشان دهنده عدم رعایت حقوق قانونی و شهروندی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز عدم استقلال دستگاه قضایی از دستگاه امنیتی میباشد. از جمله دیگر اتفاقات ناگواری که اخیرا در ایران شاهد آن بودیم اعدام در ملا عام دو نفر سارق و یا زورگیر در تهران و نیز در برخی شهرستانها بودیم که در اسرع وقت و در کمتر از پنجاه روز از زمان دستگیری و رسیدگی دادگاه مقدماتی و صدور حکم قطعی در دیوان عالی کشور و اجرای آن حکم در ملا عام که در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد. اینکه هر سارق و یا زورگیر را به عنوان محارب که در قانون تعریف مشخصی دارد که همان دست بردن به اسلحه برای ایجاد رعب و وحشت عمومی است بدانیم و عدام نماییم نقض همان قوانین غیرانسانی خود جمهوری اسلامی ایران است. دیگر اینکه اساسا مجازات اعدام امروزه در دنیا مجازاتی منسوخ شده و غیرمفید به حال جامعه و غیر موثر در دادن فرصت اصلاح و امکان بازگشت مجرم به جامعه تلقی میگردد. از طرف دیگر موج بازداشت گسترده روزنامه نگاران آنهم بخاطر انجام فعالیتهای حرفه ای و روزنامه نگاری و جاسوس و عامل بیگانه قلمداد کردن آنان نیز نشانه عدم صبر و تحمل و مدارای حکومت در مقابل این رکن چهارم دموکراسی و ایجاد محیط رعب و وحشت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آتی میباشد که موجب اعتراض تمامی سازمانهای حقوق بشری و سایر روزنامه نگاران در داخل ایران شده است. همانطور که میدانیم ایران ناامن ترین کشور برای انجام فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری است و بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران است. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی غیرمستقل آن دامن هر قشری از اجتماع را میگیرد چه آن قشر در صدد ایجاد و تقویت روحیه ملی و فرهنگ ایرانی و با اعتقاد به اولویت داشتن منافع ملی اقدام نمایند به مانند حزب پان ایرانیست و چه اقشار فرهنگی که در راستای تقویت آزادی بیان و افکار تلاش نمایند مانند روزنامه نگاران و چه سایر اقشار از جمله کارگران، دانشجویان، وکلا، اقلیت های قومی و مذهبی و زنان و حتی مقامات و دست اندرکاران سابق حکومت. به نظر میرسد که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میگردد لذا تلاش روزافزون هر ایرانی در جهت اعتراض به وضعیت موجود و آگاهی رسانی و روشن نمودن افکار عمومی بیشتر از قبل ضرورت پیدا کرده است. به امید روزی که هر شخص و سازمانی بتواند با رعایت حقوق قانونی مبادرت به بیان افکار و عقاید خویش نموده و آزادی بیان و آزادی پس از بیان در جامعه ایرانی رعایت و حاکم گردد.

نوید.ا.ف