۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

کارزار دانشجویان انگلیسی برای ازادی حبیب لطیفی و همبستگی با دانشجویان ایرانی


اخبار روز: گروهی از فعالین دانشجویی متن بیانیه ای را برای آزادی حبیب لطیفی دانشجوی محکوم به اعدام و نیز همبستگی با دانشجویان ایرانی امضا کرده اند. این بیانیه به ابتکار "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد بریتانیا" و "کمپین سراسری دانشجویان بریتانیایی علیه افزایش شهریه و قطع خدمات آموزشی" تهیه شده است:

حبیب الله لطیفی را آزاد کنید
همبستگی با دانشجویان در ایران
ما امضاکنندگان زیر، خواهان آزادی دانشجوی ایرانی، حبیب الله لطیفی و لغو همه اتهامات علیه او هستیم؛ موقعیتی اضطراری است: قرار بود که حبیب الله لطیفی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۰ اعدام شود؛ اما به دنبال اعتراضات بین المللی و تجمع اعتراضی حدود ٣۰۰ نفر در مقابل زندان، اعدام او به تعویق انداخته شد. اما او هر آن ممکن است اعدام شود. لطیفی در اکتبر ۲۰۰۷ هنگامی که دانشجوی دانشگاه آزاد در ایلام، واقع در جنوب غربی ایران بود، دستگیر گردید. او در ژوئیه سال ۲۰۰٨ به جرم محاربه با خدا (یک جرم مبهم که مجازات اعدام دارد) به اعدام محکوم شد. حکم اعدام لطیفی با این ادعا که او در ارتباط با یک گروه مخالف کُرد، فعالیت می کرده، صادر گردید (لطیفی از اقلیت تحت ستم کردهای ایران است؛ بنا به گفته عفو بین الملل، ۱۶ مرد و دو زن در ایران به اتهام فعالیت های "جدایی طلبانه" در نوبت اعدام قرار دارند).