۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

تحت فشار قرار دادن دانشجويان پسر دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

طبق خبر مندرج در پيج دانشکده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز, براي ورودي هاي جديد پسر, طرح حفاظت فيزيكي خواهران گذاشته شده است. 


به اين معني كه حق ارتباط داشتن با دختران دانشگاه را ندارند كه دانشجويان آنرا به يك نوع قدرت نمايي براي تحت فشار قرار دادن دانشجويان تلقي ميكنند.

فرستنده:  مسیح ایلچی زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر