۱۳۹۱ بهمن ۲۷, جمعهنقض گسترده اخیر حقوق شهروندی روزنامه نگاران و احزاب سیاسی و متهمین

در ایران
ما اخیرا شاهد موج جدیدی از دستگیری ها و اعمال خشونت و نمایش قدرت و نقض حقوق انسانی و شهروندی از سوی حکومت و دستگاه قضایی در ایران بوده ایم. ابتدائا در مورد بازداشت برخی از اعضای حزب ملی گرا و وطن دوست و فرهنگی پان ایرانیست که تمامی سعی و تلاش این حزب مطرح کردن و توسعه و حمایت از مفاهیم ملی و فرهنگی و مفاخر تاریخی و نیز تلاش در جهت همگرایی و تقویت روحیه ملی در جهت پیشبرد اجتماعی و فرهنگی و نهایتا اقتصادی کشور عزیزمان ایران میباشد هستیم. موج دستگیری اعضای این حزب از جمله آقایان مهندس رضا کرمانی و میلاد دهقان و شاهین زینعلی و اوژان اکبری و ... که همگی ظاهرا جهت عیادت از آقای رضا کرمانی و در منزل ایشان در کرج حاضر بودند و نهایتا انتقال آنان به مکان نامعلوم و بازداشت آنان بدون رعایت موازین قانونی و بدون تفهیم اتهام و دلایل آن ظرف 24 ساعت حسب قانون اساسی و نهایتا بازداشت انفرادی آنان و ممنوع الملاقات بودن و نیز عدم امکان استفاده از وکیل مدافع، همگی نشان دهنده عدم رعایت حقوق قانونی و شهروندی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و نیز عدم استقلال دستگاه قضایی از دستگاه امنیتی میباشد. از جمله دیگر اتفاقات ناگواری که اخیرا در ایران شاهد آن بودیم اعدام در ملا عام دو نفر سارق و یا زورگیر در تهران و نیز در برخی شهرستانها بودیم که در اسرع وقت و در کمتر از پنجاه روز از زمان دستگیری و رسیدگی دادگاه مقدماتی و صدور حکم قطعی در دیوان عالی کشور و اجرای آن حکم در ملا عام که در نوع خود در دنیا بی نظیر میباشد. اینکه هر سارق و یا زورگیر را به عنوان محارب که در قانون تعریف مشخصی دارد که همان دست بردن به اسلحه برای ایجاد رعب و وحشت عمومی است بدانیم و عدام نماییم نقض همان قوانین غیرانسانی خود جمهوری اسلامی ایران است. دیگر اینکه اساسا مجازات اعدام امروزه در دنیا مجازاتی منسوخ شده و غیرمفید به حال جامعه و غیر موثر در دادن فرصت اصلاح و امکان بازگشت مجرم به جامعه تلقی میگردد. از طرف دیگر موج بازداشت گسترده روزنامه نگاران آنهم بخاطر انجام فعالیتهای حرفه ای و روزنامه نگاری و جاسوس و عامل بیگانه قلمداد کردن آنان نیز نشانه عدم صبر و تحمل و مدارای حکومت در مقابل این رکن چهارم دموکراسی و ایجاد محیط رعب و وحشت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال آتی میباشد که موجب اعتراض تمامی سازمانهای حقوق بشری و سایر روزنامه نگاران در داخل ایران شده است. همانطور که میدانیم ایران ناامن ترین کشور برای انجام فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری است و بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران است. ملاحظه میگردد که حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی غیرمستقل آن دامن هر قشری از اجتماع را میگیرد چه آن قشر در صدد ایجاد و تقویت روحیه ملی و فرهنگ ایرانی و با اعتقاد به اولویت داشتن منافع ملی اقدام نمایند به مانند حزب پان ایرانیست و چه اقشار فرهنگی که در راستای تقویت آزادی بیان و افکار تلاش نمایند مانند روزنامه نگاران و چه سایر اقشار از جمله کارگران، دانشجویان، وکلا، اقلیت های قومی و مذهبی و زنان و حتی مقامات و دست اندرکاران سابق حکومت. به نظر میرسد که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میگردد لذا تلاش روزافزون هر ایرانی در جهت اعتراض به وضعیت موجود و آگاهی رسانی و روشن نمودن افکار عمومی بیشتر از قبل ضرورت پیدا کرده است. به امید روزی که هر شخص و سازمانی بتواند با رعایت حقوق قانونی مبادرت به بیان افکار و عقاید خویش نموده و آزادی بیان و آزادی پس از بیان در جامعه ایرانی رعایت و حاکم گردد.

نوید.ا.ف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر