۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

فراخوان

اعضا و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درود های صمیمانه
 
جلسه عمومی ماهیانه کانون  در سال 2013 روزیکشنبه  13 ژانویه ساعت 16,00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور کلیه اعضا، مسئول و غیر مسئول در این جلسات که در 2 بخش برنامه ریزی شده ضروری است.

بخش اول: بررسی وضعیت اداری کانون

1. خوش آمد گوئی و خیر مقدم مسئول جلسه 5 دقیقه 
2.  بررسی مصوبات جلسه ماه قبل ( 10 دقیقه )   
3.  گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 20 دقیقه
4.  گزارش گروه اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء ( 5 دقیقه )   
5.  گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء 20 دقیقه 
6. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 10 دقیقه  )
7.  گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا ( 5 دقیقه )  
8.  گزارش مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه )  
9.  پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 30 دقیقه )  

بخش دوم: جلسه اطلاع رسانی  و سخنرانی به مسئولیت نمایندگی ترکیه

1 . خیر مقدم توسط مسئول نمایندگی ترکیه
2. بررسی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط منوچهر شفائی
3. سخنران  موسی برزین خلیفه لو - حقوقدان،وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
موضوع سخنرانی : شیوه رسیدگی به پرونده های سیاسی در ایران و موارد نقض اصول دادرسی منصفانه  در آن (25 دقیقه) 
4. بحث و گفتگو در خصوص موضوع سخنرانی (20 دقیقه)
 

یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید و بنا داریم که با همکاری و همراهی شما جلسه در زمان تعیین شده آغاز و پایان یابد.
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . لازم است که نمایندگی ها برای مسئولیت جلسه بعدی ضمن اعلام آمادگی موضوع سخنرانشان را هم عنوان کنند.


هماهنگ کننده جلسه عمومی کانون - ساجدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر