۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

دستگیری فعال دانشجویی یا یورش مامورین وزارت اطلاعات


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فعال دانشجویی احمد شاهرضایی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.

روز سه شنبه ۲ آبان ماه حوالی ساعت ۱۰ صبح هنگامی که عازم پادگان محل خدمت سربازی خود بود توسط بازجویان وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید

فعال دانشجویی احمد شاهرضایی ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در حالی که پیشانی بندی که بر روی آن شعار مرگ بر خامنه ای نوشته شده بود بر پیشانی خود بسته بود مقابل دانشگاه تهران دستگیر شد. او مدتی در شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و با پرونده سازی آنها  به ۱۸ ماه حبس محکوم شد و پس از طی کردن محکومیتش آذرماه ۱۳۹۰ آزاد گردید

در ۱۹ مهر ماه که مامورین وزارت اطلاعات  به منازل چندین نفر از جوانان  شهریار و کرج یورش بردند در آن زمان فعال دانشجویی احمد شاهرضایی در منزل نبود . در این یورشهای وحشیانه که سربازجوی وزارت اطلاعات محبی فرماندهی یورشها را به عهده داشت به منزل زنده یاد امیر حسین ساران یورش بردند و بابک ساران را دستگیر نمودند.در این یورشها همچنین هومن آرمندی، مهدی صمدی،وحید برقی دستگیر شدند.اما وحید برقی پس از چند روز آزاد گردید.
فرستنده: میلاد آبیاریان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر